홍진주성형외과

YouTubebloginstafacebook 
 • 홈으로
 • ศัลยกรรมตา
 • การผ่าตัดแก้ตาสองชั้น
 • ลลักษณะของตาสองชนลัชั้ชนนิดตาต่งๆ
[ ลักษณะของตาสองชั้นชนิดต่างๆ ]
หลังจากที่ทำการผ่าตัดตาสองชั้นแล้ว ความใหญ่ของชั้นตาออกมาดี แต่รูปร่างของชั้นตาไม่ถูกใจ เคสแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ แม้จะมีเคสหลายเคสที่ไม่ถูกใจรูปทรง แต่ปัญหามักจะมาจากการออกแบบชั้นตาที่ไม่ดีพอ
ทำให้เกิดปัญหารอยแผลเป็น ไลน์ชั้นตาที่ดูขรุขระ หรือ ไลน์ชั้นตาข้างหน้าที่ใหญ่เกินไป
เวลาผ่าตัด
ประมาณ 1 ชั่วโมง
ตัดไหม
หลังผ่าตัด 4-5 วัน
เช็คแผล
1 ครั้ง
เวลาพักฟื้น
สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติทันที

ลักษณะของตาสองชั้นชนิดต่างๆ
1.ชั้นตาความสูงที่พอดี
ผิวหนังชั้นตาจะพับหรือจับกันตามไลน์ของกล้ามเนื้อชั้นตาอย่างเป็นธรรมชาติ แต่ก็อาจจะเป็นการทำให้เกิดรอยพับแบบธรรมชาติ รอยพับแบบธรรมชาติ ไม่ได้เกิดจากการผ่าตัดตาสองชั้นแต่อย่างใดแต่ เป็นรอยย่นผิวธรรมชาติ(natural skin crease) เพราะฉะนั้นการออกแบบจะต้องออกแบบโดยอิงจากรอยพับธรรมชาติเป็นหลัก
ออกแบบโดยอิงจากชั้นตาธรรมชาติเป็นหลัก (natural skin crease)
2 สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำชั้นตาให้เป็นธรรมชาติ
สร้างชั้นตาที่ไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไป รวมไปถึงการออกแบบโดยอิงจากรอยพับธรรมชาติ จะทำให้ชั้นตาออกมาธรรมชาติอย่างสวยงาม
2.แผลตรงไลน์ชั้นตาขรุขระไม่เรียบเนียน
ในบางเคสแผลตรงที่กรีดไลน์ชั้นตา สามารถทำให้เกิดรอยแผลที่ไม่เรียบได้ และยังทำให้เกิดรอยแผลลึกเป็นจุดๆไป ทำให้ไลน์ชั้นตาไม่สม่ำเสมอกัน สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานี้คือการเอากล้ามเนื้อตาหรือเนื้อเยื่อออกในปริมาณที่ไม่พอดี หรือ ไม่ก็มีการกรีดชั้นตาที่ลึกเกิน ทำให้การจับไลน์ชั้นตาไม่สม่ำเสมอ
ในกรณีนี้สามารถแก้ด้วยการเกลี่ยผิวบริเวณที่เป็นแผลและทำการกรีดตาให้ลึกกว่ารอยแผลเพื่อกำจัดรอยแผลที่ไม่เรียบเนียนออกไป
3.รูปร่างไลน์ชั้นตาบริเวณหัวตา
ปกติแล้วไลน์ชั้นตาสองชั้นจะเริ่มจากหัวตาและแบ่งเป็น อินโฟล เอาท์โฟล อินเอาท์โฟล
ถ้าเส้นไลน์ชั้นตา มันเข้าไปข้างในตั้งแต่ข้างล่างหัวตาเราจะเรียกว่า อินโฟล แต่ถ้าไลน์ชั้นตามันเริ่มบนหัวตา เราเรียกว่า เอาท์โฟล แต่ถ้าไลน์ชั้นถึงแม้จะเริ่มมาจากด้านบนแต่ไม่สูงมาก และเรียงตัวด้วยเส้นที่เท่ากันอย่างเป็นธรรมชาติ เราจะเรียกว่า อินเอาท์โฟล
อินโฟล : คือไลน์ชั้นตาที่เริ่มจากด้านล่างหัวตาและเราไม่สามารถมองเห็นที่บริเวณนั้นได้ แต่ไลน์ชั้นตาจะค่อยๆ กว้างขึ้นทีละนิดไปจนถึงหางตา
เอาท์โฟล : คือไลน์ชั้นตาที่เริ่มที่หัวตาแต่เริ่มในตำแหน่งที่สูงกว่าอินโฟล ที่เราสามารถมองเห็นได้ และค่อยๆไล่ระดับความกว้างไปจนถึงหางตา
อินเอาท์โฟล : คือ คือชั้นตาที่มีความกว้างของไลน์ชั้นตาเท่ากันตั้งแต่หัวตาไปจนถึงหางตา
อินโฟล อินเอาท์โฟล เอาท์โฟล
การแก้ไขตาสองชั้นควรที่จะทำการแก้ไข โดยออกแบบอิงจากลักษณะชั้นตา อิน/เอาท์โฟล
ถ้าดูจากรูปภาพ การดีไซต์จะออกแบบโดยอิงจากเส้นสีเหลือง โดยถ้าอยากได้เส้นไลน์ชั้นตาที่เล็ก จะต้องทำการแก้ไขตรงเส้นสีฟ้า หรือถ้าอยากได้ไลน์ชั้นตาที่ใหญ่ ควรแก้ไขตามเส้นสีแดงก็จะได้ชั้นตาแบบเอาท์โฟล

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือชั้นตาที่พอดี ไม่สูงเกินไป!!

ในกรณีที่แผลรอยชั้นตาลึกเกินไป หรือคนที่ไม่เหมาะกับชั้นตาที่ไลน์ใหญ่เกิน
ไม่สามารถทำอินเอาท์โฟลได้ สามารถทำได้แค่อินโฟล
ในการทำตาสองชั้นอินโฟลต้องเริ่มตั้งแต่หัวตาเป็นต้นไป แต่ถ้าไลน์ชั้นตาเริ่มที่บริเวณต่ำเกินไป จะทำให้เห็นชั้นตาแค่ตรงปลาย ไลน์ชั้นตาจะดูอึดอัดและดูสั้น ในการทำชั้นอินโฟล ต้องเริ่มชั้นตาที่หัวตาและค่อยๆไล่ชั้นตาไปหางตา จะทำให้ตาดูยาวขึ้น

เพื่อชั้นตาที่ธรรมชาติต้องออกแบบตามตามรอยยับของชั้นตาธรรมชาติ เพื่อแก้ไข
แผลที่ไม่เรียบบริเวณชั้นตาต้องทำการแก้ไขโดยเอาผิวบริเวณที่ไม่เรียบออกและทำการกรีดทับอีกครั้งและเย็บแผลออกมาให้สวยงาม
การแก้ไขชั้นตาโดยอิงจากลักษณะหัวตา อินโฟล เอาท์โฟล อินเอาท์โฟล ถึงแม้ว่าจะเป็นการแก้ไขอินโฟล ก็จะต้องเริ่มการแก้ไขชั้นตาที่หัวตาเพื่อให้ไลน์ชั้นตาออกมาสวยงามและดูเป็นธรรมชาติ

quick menu open

+82 10-6792-8807

 • เวลาทำการ

  วันธรรมดา
  09:30~19:00
  อังคารและวันพฤหัสบดี
  09:30~20:00(บำรุงกลางคืน)
  วันเสาร์
  09:30~16:30