홍진주성형외과

YouTubebloginstafacebook 
 • 홈으로
 • ศัลยกรรมตา
 • การแก้ไขหนังตาตกและการแก้ไขกล้ามเนื้อชัน้ ตา
[ การแก้ไขหนังตาตกและการแก้ไขกล้ามเนื้อชัน้ ตา ]
หนั งตาตกคืออาการของ หนั งตาที่หย่อยคล้อย อาการหนั งตาตกเกิด จากกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงทำให้หนั งตาหย่อยคล้อยลงมาบดบังการมองเห็น ในเกณฑ์ปกติชัน้ ตา จะปกคลุมตาดำแค่ 1-2 มม.เท่านั ้น แต่ถ้าปกคลุมมากกว่า 2 มม.จะทำให้ตา “ดูง่วง” ได้ ใน ลักษณะนี้เราเรียกว่าอาการหนั งตาตก
เวลาผ่าตัด
ประมาณ 1ชั่วโมง
ตัดไหม
5วันหลังผ่าตัด
เช็คแผล
1ครั ้ง
การพักฟื้น
หลังจากผ่าตัดสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ทันที
เคสที่มีอาการหนั งตาตก
ชัน้ ตาสองชัน้ จะใหญ่กว่าปกติ ดูไม่เป็นธรรมชาติ และอาจจะทำให้เกิดภาวะเห็นตาขาวล่างเยอะเกินเพราะเกิดจากการเปิดของขอบตาล่างที่กว้างเกินไป เราเรียกภาวะนี้ว่า ภาวะบริเวณขอบตาล่างที่เปิดกว้างเกิน(scleral show) และอาจจะส่งผลให้ชัน้ ตาคลายตัวหรือไม่ก็อาจจะเกิดชัน้ ซ้อนเพิ่มขึ้นด้วย
กล้ามเนื้อชัน้ ตา
เพื่อให้เข้าใจกล้ามเนื้อชัน้ ตาให้ชัดเจนมากขึ้น จำเป็นที่จะต้องรู้โครงสร้างในการลืมตาก่อน
กล้ามเนื้อช่วยยกหนั งตา
กล้ามเนื้อช่วยยกหนั งตา (Levator palpebrae superioris muscle) เป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญ ที่สุดในการออกแรงลืมตาซึ่งจะอยู่ที่ตำแหน่งด้านใน กล้ามเนื้อตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่ยกหนั งตาขึ้น โดยตรง แต่กล้ามเนื้อจะออกแรงยกผ่านเส้นเอ็นกล้ามเนื้อ (aponeurosis) เพื่อยกหนั งตาขึ้น ทำให้กลายเป็นการลืมตาได้
กล้ามเนื้อมูลเลอร์
กล้ามเนื้อมูลเลอร์ จะเป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยในการลืมตาร่วมกับกล้ามเนื้อช่วยยกหนั งตา ( Levator palpebrae superioris muscle) ซึ่งกล้ามเนื้อมูลเลอร์จะมีตำแหน่งอยู่ข้างล่าง มีลักษณะเป็น กล้ามเนื้อบางๆ

"การแก้ไขกล้ามเนื้อชัน้ ตา จะเป็นการแก้ไขเส้นเอ็นกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้อมูลเลอร์ โดยการมัด หรือตัดให้สัน้ ขึ้น"

ถ้าเอ็นกล้ามเนื้อตาสัน้ ขึ้นจะทำให้ลืมตาได้เต็มที่กว่าการที่เอ็นกล้าม เนื้อที่ยาว แก้ไขโดยการตัดหรือมัดเอ็นกล้ามเนื้อกับกล้ามเนื้อมูลเลอร์เข้าด้วยกัน จะช่วยปรับการ ลืมตาให้ทำได้เต็มที่ขึ้น
การแก้ไขกล้ามเนื้่อชัน้ ตาโดยการกรีดตาบางส่วน
การเย็บจุดชัน้ ตาสองชัน้ แบบทั่วไปคือการเย็บจากข้างนอกเข้าไปข้างใน แล้วดึงไหมออกมาข้าง นอกอีกครั ้ง เป็นการยึดจุดในการเย็บชัน้ ตา
ในการแก้ไขกล้ามเนื้อชัน้ ตาโดยการกรีดบางส่วนนั ้น เป็นการมัดเพื่อลดขนาดของกล้ามเนื้อมูลเลอร์ ในการ ลดขนาดของเอ็นกล้ามเนื้อตาสามารถช่วยปรับองศาของกล้ามเนื้อชัน้ ตาได้ ถ้ามีคำถามว่าต้องทำการแก้ไข กล้ามเนื้อชัน้ าทัง้ หมดกี่จุด จะขึ้นอยู่กับความแข็งแรงและความเสถียรของกล้ามเนื้อชัน้ ตา ในการกรีดบาง ส่วนนั ้นจะไม่มีรอยกรีดบนผิวเปลือกตา เวลาที่ใช้ในการผ่าตัดและเวลาพักฟื้นก็จะสัน้ ขึ้นด้วย
ถ้าจำเป็นต้อง ผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อชัน้ ตาด้วยแต่ได้ทำการแก้ไขตาสองชัน้ อย่างเดียวล่ะ?
ก่อนผ่าตัด ในเคสที่ทำแค่กรีดตาสองชัน้ ในเคสที่กรีดตาสองชัน้ พร้อมแก้ไขกล้ามเนื้อชัน้ ตา
ถ้าลักษณะตาเราจำเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขกล้ามเนื้อชัน้ ตา แต่เราทำการแก้ไขแค่ตาสองชัน้ จะทำให้ตา ยังลืมตาได้ไม่เต็มที่อยู่ ตาจะยังดูอ่อนแรง แต่หลังจากทำการแก้ไขกล้ามเนื้อชัน้ ตาโดยการกรีดตาบางส่วน ตาจะดูสดใสขึ้นและสามารถลืมตาได้เต็มที่

"เวลาลืมตาแล้วหน้าผากขยับตาม เป็นปั ญหาจากหนั งตาตกทัง้ หมดหรือเปล่า?”

ไม่ได้เกิดจากหนังตาตกเสมอไป

ในเคสที่ชัน้ ตามีการหย่อนคล้อยที่รุนแรงที่เกิดจากการหย่อนคล้อยของผิวหนั งบริเวณคิ้วทำให้บดบังวิสัยทัศน์ การมองเห็น

ในเคสแบบนี้เราสามารถใช้หน้าผากเพื่อช่วยออกแรงในการลืมตาได้ แต่ต้นเหตุที่ มองเห็นได้ไม่ชัดไม่ได้เกี่ยวข้องกันกับอาการหนั งตาตกแต่อย่างใด เพราะฉะนั ้นอย่าสับสนในจุดนี้
อีกทัง้ การที่ชัน้ ตาใหญ่เกินไป อาจจะทำให้ชัน้ ตาไปบังตาดำทำให้ลดวิสัยทัศน์การมองเห็นได้ ปั ญหาที่เกิดจากชัน้ ตาที่ใหญ่เกิน ก็ไม่ได้เกิดจากผลกระทบของหนั งตาตก เพราะฉะนั ้นต้องแยกปั ญหาออกจากกันด้วย
สามารถแก้ชัน้ ตาโดยการกรีดปรับชัน้ ตาและแก้ไขกล้ามเนื้อตา เพื่อผลลัพธ์ที่ ธรรมชาติและเพอร์เฟคยิ่งขึ้น

"ในการแก้ไขกล้ามเนื้อตา เริ่มจากวินิจฉั ยองศาของอาการหนั งตาตก แล้วจึงทำการหาจุดสำคัญ เพื่อปรับกล้ามเนื้อตา

ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมเจเจเรามีการวินิจฉั ยอย่างแม่นยำก่อนการผ่าตัด เพื่อผลลัพธ์ที่ธรรมชาติ แต่ยังคงความเด่นชัดใน ตัว"

quick menu open

+82 10-6792-8807

 • เวลาทำการ

  วันธรรมดา
  09:30~19:00
  อังคารและวันพฤหัสบดี
  09:30~20:00(บำรุงกลางคืน)
  วันเสาร์
  09:30~16:30